Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Περιγραφή Ειδικότητας

Η Φυσικοθεραπεία είναι μια σύγχρονη ειδικότητα του παραϊατρικού κλάδου, η οποία επικεντρώνεται στην υποστήριξη της καλής φυσικής κατάστασης και στην αποκατάσταση της σωματικής υγείας. Ο  Φυσικοθεραπευτής είναι ο επαγγελματίας ο οποίος με φυσικά μέσα και τεχνικές θα εξασφαλίσει την ομαλή αποκατάσταση προβλημάτων τα οποία προέρχονται από ασθένειες, ειδικές παθήσεις και ατυχήματα και θα συμβάλει στην επανένταξη του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Το επάγγελμα απαιτεί γνώσεις φυσιολογίας, ανατομίας, ιατρικές γνώσεις και πάνω από όλα, την έμφυτη ανάγκη της προσφοράς και της υποστήριξης σε άτομα που χρειάζονται ψυχολογική και σωματική στήριξη.

 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας μπορεί να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, σε όλους τους χώρους, όπου παρέχεται Φυσικοθεραπεία. 

Τι θα μάθω

Στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών θα καταρτιστείς σε τομείς όπως:

 

 • Προετοιμασία εργαστηρίου φυσικοθεραπείας
 • Υποδοχή, προετοιμασία ασθενών και εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών μεθόδων και τεχνικών αποκατάστασης

 

Ως απόφοιτος της ειδικότητας θα διαθέτεις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική στάση που θα σε καταστήσει ικανό να εργαστείς ως εξειδικευμένο προσωπικό, θεωρητικά καταρτισμένο και με την κατάλληλη πρακτική εμπειρία σε εργαστήρια φυσικοθεραπείας και λοιπούς χώρους, όπου παρέχεται φυσικοθεραπεία, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Θα διαθέτεις τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, έτσι ώστε εύκολα να ενσωματώνεσαι σε ειδικές μονάδες και ομάδες, όπου εφαρμόζονται τεχνικές αποκατάστασης.

Μαθήματα
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ
 • ΑΡΧΕΣ ΜΑΛΑΞΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΙΕΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ι
 • ΑΡΧΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • ΚΙΝΗΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΒΑΔΙΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΑΣΚΗΣΗ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΙΙ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
Δίπλωμα

Το ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί το μεγαλύτερο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Επαγγελματικής Κατάρτισης με Κρατική Αναγνώριση, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας, γεγονός που αποδεικνύεται εύκολα με τη γλώσσα των αριθμών, αφού αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών για όσους νέους ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μετά το Λύκειο (Πρώτο ΙΕΚ σε αριθμό καταρτιζομένων, βάσει επίσημων στοιχείων του Υπουργείου Παιδείας). To IEK ΑΚΜΗ είναι Πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας ως Ιδιωτικό ΙΕΚ.

 

Η εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών στο εκπαιδευτικό έργο του ΙΕΚ ΑΚΜΗ αποτελεί την κινητήρια δύναμη για τη συνεχή παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεγονός που αποδεικνύεται στην πράξη από την ταχύτητα επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων του.

 

 • Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, οδηγεί στην απόκτηση Κρατικού Διπλώματος, το οποίο χορηγεί το Υπουργείο Παιδείας. Με την απόκτηση του αναγνωρισμένου διπλώματος, ο απόφοιτος του ΙΕΚ ΑΚΜΗ έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ με μοριοδότηση 150 μονάδων για διορισμό του στο Δημόσιο (Π.Δ. 50/27-2/2001, ΦΕΚ 39τ. Α΄/5-3-2001).
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ απονέμεται έπειτα από συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που διενεργεί ο Ο.Ε.Ε.Κ. και στις οποίες συμμετέχουν ισότιμα οι απόφοιτοι όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, δημοσίων και ιδιωτικών, εξεταζόμενοι τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό μέρος.
 • Οι Βεβαιώσεις Επαγγελματικής Κατάρτισης που απονέμει το ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι απολύτως ισότιμες των Δημοσίων ΙΕΚ.
 • Το Δίπλωμα του ΙΕΚ ΑΚΜΗ είναι αναγνωρισμένο τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Π.Δ. 231/29-7-98, με το οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η οδηγία 92/51/ΕΟΚ), ως δίπλωμα μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+ (Ν.2009 / 1992, άρθρο 6 - Οδηγία 92/51/ΕΟΚ άρθρο 1, παράγραφος α), διευρύνοντας έτσι τη δυνατότητα συνέχισης σπουδών των αποφοίτων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
Η Εξέλιξη των Σπουδών μου

Μετά την αποφοίτησή σου, έχεις τις ακόλουθες προοπτικές εξέλιξης των σπουδών σου:

 

 • Να συνεχίσεις στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ, αποκτώντας ένα δεύτερο δίπλωμα σε συναφή ειδικότητα της επιλογής σου.
 • Να συνεχίσεις για πτυχίο Bachelor από δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο σε συναφή ειδικότητα (BSc in Physiotherapy), στο AKMI METROPOLITAN COLLEGE. Με την απόκτηση του Bachelor, έχεις τη δυνατότητα να συνεχίσεις για μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Να παρακολουθήσεις επιμορφωτικά θεματικά σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρουσιάσεις εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ προκειμένου να ενισχύσεις τις γνώσεις σου και να γίνεις πιο ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας , όπως π.χ. «Εξειδικευμένες Τεχνικές Μάλαξης», «Σεμινάριο Υδροκινησιοθεραπείας», «Ημερίδα για την Οστεοπόρωση» κ.α.
Επαγγελματική Αποκατάσταση

Ως απόφοιτος της ειδικότητας μπορείς να εργαστείς σε:

 

 • Φυσικοθεραπευτήρια
 • Ιδρύματα και Κέντρα Αποκατάστασης - Αποθεραπείας
 • Ειδικά Κέντρα Αποκατάστασης
 • Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιατρεία, Θεραπευτήρια
 • Αθλητικά Κέντρα και Χώρους Άθλησης
 • Γυμναστήρια
 • Ξενοδοχεία
 • ΚΑΠΗ
Γιατί επιλέγω ΑΚΜΗ

Φοιτώντας στη συγκεκριμένη ειδικότητα στο ΙΕΚ ΑΚΜΗ απολαμβάνεις μοναδικά προνόμια:

 

 • Αποκτάς γνώσεις ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, επικοινωνίας
 • Κάνεις την πρακτική σου σε μεγάλα φυσικοθεραπευτήρια, ιατρικά κέντρα, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία
 • Συμβάλλεις ο ίδιος –σε συνεργασία με επαγγελματίες φυσικοθεραπευτές – στην αντιμετώπιση παθήσεων και κακώσεων του νευρικού και μυοσκελετικού συστήματος
 • Παρακολουθείς εκπαιδευτικά σεμινάρια συμπεριφοράς και επικοινωνίας με τους ασθενείς
 • Προσφέρεις τις υπηρεσίες σου στην αντιμετώπιση ατυχημάτων και περιστατικών σε αθλητικούς χώρους
 • Αποκτάς τεχνογνωσία για τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αποκατάστασης, δίπλα σε έμπειρους φυσικοθεραπευτές
 • Ειδικεύεσαι στους επιμέρους τομείς που θα επιλέξεις κατά τη διάρκεια των σπουδών σου από μια ευρεία γκάμα εξειδικεύσεων (κινησιοθεραπεία, διατροφή, τρίτη ηλικία, αθλητισμός κ.ά.)
Δραστηριότητες - Σεμινάρια

Διάβασε τα έντυπά μας

Της σχολής Του τομέα